Arkiv

Rettigheter omsorgsdager, koronakrisen

2020

Rettigheter omsorgsdager, koronakrisen
Midlertidige regelendringer, permittering, koronakrise

"Det e for seint å hiva katten ud itte han har drede"

Uavklarte roller og rammebetingelser kan skape frustrasjon for mange av oss. De gode folkene leter etter en jobb der de blir møtt på sine forventninger. Enkelte ting skal vi bare levere på som arbeidsgivere tenker jeg. 
Å etablere gode kjerneprosesser i bunn er viktig for bærekraftig utvikling av team og organisasjoner. Da legger vi et godt grunnlag for at hele teamet kan fokusere på de riktige tingene.


Klikk for å lese artikkelen

Kan vi sette hverandre i en "boks"

Personlighetstester er mye diskutert. Hva skal brukes av tester og hvordan skal det brukes. I denne artikkelen deler jeg noen tanker. 


I tillegg skriver jeg litt om den modellen jeg benytter for individuell coaching, team prosesser, lederutvikling og personlig utvikling. Jeg lot meg begeistre av verktøyet Enneagrammet for en del år siden... i artikkelen får du vite hvorfor. 


Klikk for å lese artikkelen

OMSORGSDAGER

I forbindelse med koronakrisen har myndighetene iverksatt en rekke tiltak. Deriblant har de utvidet rettighetene til å benytte omsorgsdager i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Lønn for omsorgsdager forskutteres av arbeidsgiver og refunderes i etterkant. 


I denne artikkelen oppsummeres innholdet i de nye midlertidige reglene, samt noen praktiske HR råd for oppfølging for å kunne søke refusjon. 


Klikk for å lese artikkelen

PERMITTERINGSPROSESSEN

Manger er allerede permittert og mange er varslet permittert. Tallene fra NAV i skrivende stund er uvirkelige.  I forbindelse med koronakrisen er mange bedrifter tvunget til å permittere. Mange har lite erfaring med permittering og regelverket er ukjent. Selv om det er innført en hel del nye, midlertidige regler, er ikke prosessen forandret.


Her er en oppsummering av de viktigste trinnene i permitteringsprosessen.  


Klikk her for å lese hele artikkelen