Ungt utenforskap

 

Å vite hva man vil gjøre i fremtiden er ikke like enkelt som 15-16 åring. Valgene dagens ungdom står overfor av utdannelse og retning er mange. Samfunnet vårt endrer seg i et stort tempo, og etterspørselen etter kompetanse endres tilsvarende.


Mange mennesker ungdommene omgir seg med har kanskje meninger om hva som er den unge sitt talent, og om hva man burde/ skulle satse på. For noen er valget soleklart og har kanskje alltid vært det. Mens andre har tvil.


Grunnen til tvilen kan være mange, kanskje har de ikke lyst å fortelle foreldre eller foresatte at de ikke har lyst å gjøre det som forventes, kanskje ønsker de seg noe helt annet, kanskje de er redde for å velge feil og dermed ikke få en fremtidig jobb, kanskje er de bekymret for å ikke mestre …. årsakene kan være mange. 

 

Tall fra NAV viser at 70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole. En av tre unge faller ut av videregående skole og antallet unge uføre øker (kilde; Jobb aktiv).

 

Compita ønsker å bidra til å snu trenden ved å tilby veiledning til unge mennesker mellom 15 og 25 år som sliter med å ta valg. 

 

Er du i en situasjon der du står fast og ikke klarer å definere en retning? Har du noen- eller kjenner du noen som er i en slik situasjon, som sliter med å finne ut hva de vil, hvilken skole skal de søke, eller kanskje de er engstelig for å starte en jobbsøkerprosess og å møte arbeidslivet? 

 

Ta kontakt og vi vil kunne tilby inntil 3 timer individuell gratis veiledning.  Send oss en e-post via kontaktskjema nederst på siden med litt bakgrunnsinformasjon. Alle henvendelser blir besvart innen kort tid.

 

Veiledningen kan være enten individuell eller i gruppe. 

 

Den eneste forutsetning som settes er at ungdommen selv også ønsker det.

 

Veiledning

Individuell veiledning

I individuell veiledning vil vi kartlegge verdier og interesseområder. Søke å finne de viktigste kjernekompetanser og ut ifra dette definere interesseområder som kan være aktuelle. I tillegg vil det settes fokus på selvfølelse og mestring. 

 

Veiledning i gruppe

Ved 10 eller flere henvendelser kan det settes opp gratis jobbsøker kurs hvor ungdommene også kan møte andre i samme situasjon. På kurset vil vi gå gjennom de grunnleggende trinnene i jobbsøkerprosessen, fra å søke opp å lese en stillingsannonse, sette opp en CV og skrive søknad. I tillegg trenes det på intervjustituasjonen. Kurset legges opp til 2 samlinger à 1,5-2 timer.