Compita, HR business partnerCoaching Hva er coaching? 

Coaching er en handlingsfokusert målprosess. Det vil si at jeg jobber sammen med deg for at du skal komme deg fra nå- situasjon til ønsket situasjon.


Målene vi jobber med kan være på det helt personlige plan som for eksempel livsstil eller endring av vaner/ uvaner. Det kan også handle om jobb & karriere hvor vi sammen ser på dine kjernekompetanser og definerer fremtidige muligheter for deg. I coaching med flere som i par eller grupper kan det for eksempel handle om samarbeid og kommunikasjon i relasjon til hverandre. 


Hva kan du oppnå ved å benytte coaching? 

Coachingprosessen er interessant og lærerik, og vil kunne bidra til at fremtidige veivalg blir enklere fordi du er blitt bedre kjent med deg selv og hva som er viktig for deg. 

 

Prosessen kan bidra til å: 

 

  • Sette realistiske mål - og nå dem! 
  • Etablere en varig endring
  • Motivere
  • Bedre kommunikasjon 


Les mer om coachingteknikken her

Individuell coaching


Trenger du hjelp til å definere dine mål og legge en stragi for å nå målene dine? 


Står du ved et viktig veiskille og trenger noen å belyse dine valgalternativer med? 


Opplever du tankekaos og har vanskelig for å sortere? Hvor skal du skal starte eller hva skal du gjøre for å få gjenvinne ro? 


Står du fast i en mindre hensiktsmessig situasjon som begrenser deg i å leve det livet du ønsker? Pris kr 750,- pr time


Ta kontakt for timeavtale på  tlf 974 25 252 eller send en e-post.  

Ledercoaching


Ledelse handler om mennesker. Ved å utvikle menneskelige kompetanser utvikler man sitt lederskap.


Ledelse starter ofte med oss selv.


I ledelsescoaching jobber vi med personlighet og kjernekompetanser (mellommenneskelige kompetanser).


Vi definerer dine kjernekompetanser som leder, definerer styrker og utviklingsområder med oppfølging mellom de personlige møtene. 


Pris kr 950,- pr time


Ta kontakt for timeavtale på  tlf 974 25 252 eller send en e-post.  


Jobb & Karriere


Skal du ut i jobbmarkedet for første gang, eller er det lenge siden du har vært i en jobbsøkerprosess?


Vi tilbyr støtte til å utarbeide CV, sette opp søknadsbrev og forberedelse til intervju.


Dette er en pakke. Vi starter med e-post utveksling for utarbeidelse av søknad og CV. 


I tillegg får man en time personlig veiledning på intervju enten via skype eller ved oppmøte i Compitas lokaler. Pakkepris kr 1500,-


Ta kontakt for timeavtale på  tlf 974 25 252 eller send en e-post.  


Noen tilbakemeldinger fra kunder; 

En sykepleiers tilbakemelding fra individuell coaching:  

"Jeg vil anbefale Mai som coach. Hun er en person jeg har fått tillit til. Hun har god menneskeforståelse og innsikt i de forskjellige personlighetstypene. Hun fremstår på en profesjonell måte og har stilt meg viktige spørsmål slik at jeg har fått bedre forståelse for mine handlingsmønstre og hva som skal til for at jeg skal få en personlig og varig endring."

 

En daglig leders tilbakemelding fra individuell coaching; 

"Jeg var så heldig å få samtaler hos Mai flere ganger mens hun tok sin coach-utdannelse for at hun skulle få mest mulig praktisk trening. Senere har jeg bestilt flere timer hos henne. Det jeg liker er at samtalene ender ut i noe konkret. Coachingen er blitt en døråpner til at jeg har fått økt min selvinnsikt. Denne nye forståelsen har bidratt til at jeg gjør aktive valg som gjør meg sterkere, tryggere, tydeligere og mer handlekraftig. Det blir ikke bedre enn det ...." 

 

En sosionoms tilbakemelding fra støtte i sin jobbsøkerprosess; 

"Jeg hadde ikke skrevet hverken søknad eller CV på mange år og kontaktet Mai som jeg hadde fått anbefalt for å få hjelp til å komme i gang. Mai var rask med tilbakemeldinger og jeg fikk god hjelp gjennom hele prosessen. Jeg søkte på to jobber og ble innkalt til intervju på begge stillingene, hvorav jeg fikk tilbud om den ene. Med hjelp av Mai fikk jeg til å sette opp en søknad som pekte seg ut i mengden. Jeg kan absolutt anbefale henne i en jobbsøkerprosess!"