Kurs

Introduksjon til Enneagrammet


En gratis introduskjon til modellen. På to timer  går vi gjennom modellens historikk, oppbygging, de 9 ulike mønstrene og bruksområder. 


Du vil få et gangske godt innblikk Enneagrammet gjennom teori og øvelser. Vi gir deg tips om litteratur der du kan søke fordypning.


I Stavanger 7.september kl 18:30-20:30 

Introduksjon til Enneagrammet


En gratis introduskjon til modellen. På to timer  går vi gjennom modellens historikk, oppbygging, de 9 ulike mønstrene og bruksområder. 


Du vil få et gangske godt innblikk Enneagrammet gjennom teori og øvelser. Vi gir deg tips om litteratur der du kan søke fordypning.  


I Stavanger 9 november kl 18:30-20:30