ENNEAGRAMMET


En kilde til å forstå seg selv, og seg selv i relasjon til andre

Compita, HRpartner, coach

President Roosevelt skal ha sagt følgende; "Den viktigste enkeltbestanddelen i formelen for suksess er å vite hvordan man kommer overens med andre mennesker".

 

God kommunikasjon er et av fundamentene for at mellommenneskelige relasjoner skal fungere. 

 

Vi er alle utstyrt med ulike filtre som påvirker hva vi oppfatter i ulike situasjoner og sammenhenger. For eksempel kan to kollegaer som har vært i samme møte ha en helt ulik opplevelse av det som skjedde i møtet. De vil sannsynligvis ha ulikt fokus, og deres gjengivelse vil være preget av det. Mange ganger kjenner vi oss ikke igjen i hverandres gjengivelse av felles opplevelser. 

 

Konflikter starter ofte med en misforståelse.

 

Konflikten kan vedvare hvis vi står fastlåste i våre egne overbevisninger og ikke vil se eller forstå den/ de andres synspunkt. Det kan bli en kamp om hvem som har rett og hvem som tar feil. 

 

Hvert eneste sekund utsettes vi for millioner av sanseinntrykk, bare en brøkdel av dette tar vi inn til vår bevissthet.  ca. syv av de mange millioner inntrykk blir tatt opp til vår bevissthet. Ingen av oss tar opp de samme syv. De blir "sortert" gjennom våre helt unike filtre. Dette forteller oss at det er ikke noen som har rett eller feil. Vi har hver vår sannhet. 

 

For å øke forståelsen for våre ulikheter benytter vi modellen Enneagrammet også i individuell coaching. Får å lese mer om individuell coaching klikk her


 

Om Enneagrammet

 

Enneagrammet er en modell som beskriver 9 ulike måter å oppleve verden på. De 9 ulike enneagramtypene benytter ulike strategier for å  håndtere livet.

 

Modellen er nyansert, og gir mange muligheter til å bli godt kjent med ulike aspekter ved oss selv og ved andre. Vi blir kjent med gjentakende mønster. Mønstrene kan være både hensiktsmessige og til tider uhensiktsmessige.  Det viktigste er kanskje at modellen gir oss en dypere innsikt til å frigjøre oss fra fastlåste mønstre.

 

Ved å bli kjent med de 9 mønstrene får vi en viktig forståelse av hverandres hensikter. Dette gir et unikt utgangspunkt for bedre kommunikasjon oss mennesker imellom både i familiære relasjoner, parforhold og i de daglige relasjoner på jobb/ skole eller annet.

 

Enneagrammet er basert på idéen om at hver av oss har vår grunntype, uten at noen av oss er helt «typiske».

Modellen viser også hvordan vi kan endre adferd med ytre påvirkninger som stress og press.


Modellen er utbredt verden over og bidrar med økt selvinnsikt, økt forståelse for oss selv i relasjon til andre mennesker og personlig vekst. 

 

DE 9 TYPENE I ENNEAGRAMMET

Enneagrammet gir en utfyllende beskrivelse av de ni ulike adferdsmønstrene i trygghet og i press, de typiske kjennetegnende for den enkelte enneagramtype samt de grunnleggende motivasjoner. 


Vi gjengir en forkortet versjon av deni enneagramtypenes typiske trekk nedenfor (anbefalinger om andre nettsteder for å finne mer utfyllende detaljer er gjengitt nederst på siden) 

Type 1– Perfeksjonisten

Enere er pliktoppfyllende mennesker som er opptatt av å gjøre tingene riktig. De ser etter forbedringsmuligheter på det meste. De er velorganiserte, ordentlige mennesker. På sitt beste er Enere kloke, realistiske, rettskafne og moralske.

 

Type 2– Hjelperen

Toere er empatiske, oppriktige og hjertelige mennesker som er opptatt av å være til for andre. De er oppmerksomme på andres behov, hjelper og støtter gjerne der det trengs. På sitt beste er toere kjærlige, omtenksomme, hjelpsomme og generøse mennesker. 

 

Type 3– Ut retteren

Treere er flittige og effektive mennesker, de er ofte selvsikre, attraktive og sjarmerende. De er opptatt av å lykkes i det de gjør, og søker personlig avansement. De er tidsoptimister, alltid travle og mestrer å ha mange prosjekter samtidig. De trives godt i konkurransepregete miljøer. På sitt beste kan treere være inspirerende rollemodeller for andre.

 

Type 4– Individualisten

Firere er følelsesladete og dype mennesker. Det er viktig for dem å leve intenst. De har en helt egen evne til å forsterke inntrykk med fargerike skildringer. Firere kan svinge veldig i følelser fra det ekstatiske til det dype melankolske, dette kan skifte flere ganger i løpet av kort tid. På sitt beste kan firere gjøre det hverdagslige til noe enestående og unikt.

 

Type 5– Utforskeren

Femere er opptatt av kunnskap. De er innsiktsfulle og nysgjerrige. De kan være veldig private, og deler ikke mye personlig med mange og har få nære relasjoner. De er opptatt av å skaffe viten og informasjon, og er ofte spesialister på sine områder. De lever ukompliserte liv og setter sin uavhengighet høyt.

 

Type 6– Skeptikeren

Dette er lojale mennesker som tar ansvar og jobber hardt. De er opptatt av tillit, det er viktig for dem å kunne stole på mennesker. De er ofte forberedt på at noe kan gå galt, og tar sine forhåndsregler i de fleste situasjoner. De er flinke til å se saker fra flere sider og kan ofte være de som peker på utfordringer andre overser.

 

Type 7– Eventyreren

Syvere er positive, optimistiske mennesker. De er aktive, liker å oppleve nye, spennende ting og opplever verden full av muligheter. De liker ikke å bli fratatt valgmuligheter. De er gode nettverksbyggere og har ofte store sosiale nettverk. De kan med sin entusiasme sette i gang mye, men er kanskje ikke like flinke på å fullføre.

 

Type 8– Utfordreren

Åttere har en forestilling om at livet er en kamp og at de sterkeste vinner. De tester gjerne sine omgivelser for å se om de er verdige “motstandere”. De drives mot å få kontroll over omgivelsene sine og er i stand til å både dominere og å beskytte. De er ressurssterke og bestemte. De er ofte utålmodige, uredde for konfrontasjoner og er veldig beskyttende overfor de som står dem nær. En barskt ytre skjuler ofte et følsomt indre. 

 

Type 9– Fredselskeren

Dette er personer som er opptatt av å ha ro og harmoni I livet. De er sjelden opphavet til konflikter, og ønsker I større grad å bidra til at alle har det fint sammen. De har en tendens til å koble ut egne behov og blir for ettergivende for å bevare freden. De har ofte en ro og en langsomhet over seg, de har tro på at tingene ordner seg med tiden, noe som kan virke provoserende på deres omgivelser.

 

 

For å lære mer om Enneagrammet anbefales følgende linker:  

The Enneagram institute 

IEA- Norge (Den norske Enneagramforeningen) 


Vi holder kurs i Enneagrammet. Informasjon om kurs finner du her;