Coachen


Min oppgave som coach er å bidra til at refleksjoner starter hos deg. Du blir utfordret til å se og vurdere dine etablerte sannheter og overbevisninger på nye måter. 


Sammen jobber vi målbevisst for å finne nøkler som kan føre til varige endringer og dermed raskere måloppnåelse hos deg. 


Gjennom coachingprosessen vil disse refleksjonene kunne bidra til bedre forståelse for hva som kan være årsaken til gjentakende handlingsmønstre. 


Du får tilgang til konkrete verktøy og mentale treningsprogram som kan tas i bruk med en gang på dine arenaer (familie, jobben og øvrige relasjoner). 


Personlighet


Jeg benytter personlighetsmodellen Enneagrammet i coachingen. Modellen beskriver ni ulike personlighetstyper med deres ulike adferd. Ved hjelp av denne modellen øker både forståelsen av deg selv, dine etablerte mønstre og deg selv i relasjon til andre. 


Enneagrammet er et utbredt verktøy som benyttes over hele verden til økt selvinnsikt og personlig vekst. 


For å lese mer om modellen klikk; her.

Coachingprosessen


Coaching er en handlingsfokusert prosess. Noen ganger kan vi oppleve å stå "fast" et sted, i et mønster eller lignende. I coachingen jobber vi med løsne oss fra fastlåste overbevisninger eller mønster som er til hinder for at vi oppnår det vi ønsker. 


Gjennom prosessen vil det sannsynligvis være behov for å treffe valg for å skape handling. 


Compita som coach bygger på metoden NLP hvor; 

  • N står for Nevro (som refererer til våre sanser)
  • L står for Lingvistikk (som relaterer seg til språket vårt)
  • P står for Programmering

 

NLP tar utgangspunkt i at vi mennesker etablerer en helt individuell forståelse av omverdenen. Vår forståelse av øyeblikket er et resultat av hvordan vi filtrerer de mange millioner sanseinntrykk vi eksponeres for hvert eneste sekund.


I coachingen blir vår "modell av verden" utfordret, og vi jobber med å komme forbi gamle overbevisninger som ikke er støttende for oss. 

Resultater

Mange spør hvor lang tid det tar å endre inngrodde mønstre/ vaner.  Det er skrevet mange artikler om dette.


Ofte blir det sagt inntil syv uker. Forskning sier at det kan ta mellom 18-254 dager for å endre inngrodde mønstre og vaner. Det finnes ikke et helt entydig svar på dette spørsmålet. 

 

Det kommer an på egeninnsatsen. 

 

Går vi på treningsstudio, vet vi at det ikke nytter å bare se på treningsutstyret for å oppnå økt muskelmasse og bedre kondisjon. Utstyret må tas i bruk og øvelser må gjentas for at vi skal oppnå det ønskede resultat.

 

Det samme gjelder for coaching prosessen, som er en mental treningsprosess.


Innsatsen og frekvensen på treningen vil være avgjørende for resultatoppnåelse.